Hva og hvorfor Performance marketing

Da var semesteret i Digital Markedsføring ved veis ende og jeg vil i den anledning takke for et fantastisk semester og gode forelesere som, til tross for koronautbruddet har stått på og gitt oss de verktøyene og den kunnskapen vi trenger for å komme oss gjennom.

Dette innlegget skal jeg skrive litt om hva Perfomance Marketing er og hvorfor dette kan være en god måte drive markedsføring på.

Hva er Performance marketing?

Perfomance Marketing er enkelt forklart en arbeidsmetode som er basert på målbar markedsføring der resultatene styrer aktiviteten. Det er altså en måte å markedsføre på som vil gå på tvers av det vanlige skillet mellom medier, kanaler, formater og prismodeller.

https://www.affilired.com/en/blog/tag/performance-marketing-dictionary/

Fire egenskaper
Det er spesielt 4 egenskaper som definerer Performance marketing.

1. Detaljert målretting og segmentering – Performance marketing setter fokus på hver enkelt kunde i sin markedsføring. Det er altså det motsatte av massekommunikasjon. Performance marketing baserer seg ofte på kampanjer som er splittet opp i mindre segmenter. Som for eksempel i en Facebook ads kampanje kan man ha ulike målgruppesegmenter som kvinner vs menn eller basere markedsføringen som et spesifikt geografisk område.

2. Presis måling av konkrete resultater – det er viktig å ha tilgang på god data når du driver med Performance marketing. Ved å utnytte dataen du får inn kan du øke effekten av markedskampanjene du legger ut. Dataen du får inn må derfor inneholde klare tall på som for eksempel størrelse på publikum, klikk, salg, resisteringer. Slike data er selvfølgelig avhengig av at markedsinnholdet du publiserer gir mulighet for respons i form for en målbar handling. En handling kan da for eksempel være en nedlastning, et klikk, en registrering eller kjøp. De vanligste målingene innenfor Performance marketing er CPM (Cost-per-mille/kost per tusen) CPC (Cost-per-click/kost per klikk) CPL (cost-per-Lead / kost per lead) og CPA (Cost-per-action/kost per handling)  

3. Kontinuerlig testing og optimalisering – dette vil si å gjøre forbedringer hele tiden for å alltid oppnå bedre resultater. Dette betyr at det meste av arbeidet rundt en kampanje er etter kampanjen er startet. Først da kan du teste og analysere og tilpasse videre.

4. Fleksibel budsjettering – med Performance marketing bestemmes budsjettet av resultater og ikke faste budsjettrammer. Du betaler basert på hva kampanjen har oppnådd. Det vil si at hvis kampanjen ikke har gjort det bra, vil det sannsynligvis ikke koste deg så mye. Dette er også noe av grunnen til at vi hele tiden «optimaliserer» kampanjen.

Men hvorfor benytte seg av Performance marketing?

Performance marketing er som en del av den digitale markedsstrategien. Den skiller seg fra det tradisjonelle tankesettet innenfor markedsføring der du har ett fastsatt markedsbudsjett, planlegger en kampanje og krysser fingrene for at man får mest mulig igjen for det man har satt inn. Men for at du skal lykkes med Perfomance marketing er det avgjørende med høy arbeidsinnsats, være nysgjerrig på analyser og kunne forstå de samt og reagere raskt dersom det skjer endringer.

I dagens samfunn hvor stadig nye teknologiske innovasjoner og plattformer overgår den andre er det viktig at markedsførere er på ballen konstant. Det som fungerte for ett år siden fungerer nødvendigvis ikke i dag. Vi ser at det blir mer og mer populært å benytte seg av denne type markedsføringsstrategi på grunn av den konstante endringen i markedet. Som bedrift er det flere byråer som tilbyr hjelp med Performance marketing, blant annet Solid Media og Sempro. Sistnevnte har blant annet vunnet priser for beste Sosiale Medie byr. Dersom du er en bedrift med lite kunnskap innenfor markedsføringsstrategier og tallanalyse kan det lønne seg å ta kontakt med noen som kan guide dere på veien.

Hva er inbound markedsføring?

Ikke alle bedrifter har råd til å prioritere store budsjetter til markedsføring. Det er heldigvis ikke umulig å få bedriften til vokse allikevel – det gjelder bare å tenke og markedsføre smartere. Inbound markedsføring gjør at bedriften vokser på en mer kostnadseffektiv måte – hvordan? Det handler om å sette kunden i fokus gjennom hele kjøpsprosessen.

Hva er inbound markedsføring?

Wikipedia har følgende definisjon på Inbound markedsføring: «Inbound marketing er å markedsføre bedriften gjennom blogg, e-bøker, SEO, sosiale medier og annet innhold for å tiltrekke kunder gjennom de ulike stegene i kjøpstrakten.»

Det handler altså om det motsatte av den tradisjonelle markedsføringen som for eksempel tv reklamer. En tv reklame vil treffe bredt til en stor folkemengde – noe som fører med seg store kostnader, inbound markedsføring handler om å skape så relevant og godt innhold at kunder selv vil besøke din nettside, er interessert i innholdet og ønsker å kjøpe.

Men hvordan skal man få til dette?

Jo, du må starte med å finne din målgruppe, hvem er din idealkunde? Da er det lurt å opprette personas av den typiske kunden du ønsker å nå. Ved hjelp av personas kan du da personalisere markedsføringen din i mye større grad og tilpasse hele kjøpsprosessen slik din idealkunde ønsker at det skal være. Med andre ord er inbound markedsføring kundefokusert i hele kjøpsprosessen.

Inbounds vs Outbound markedsføring

Som nevnt over er inbound markedsføring er en måte å tiltrekke seg kunder ved å produsere nyttig og relevant innhold som dekker et type behov eller løser et problem for kunden. Outbound markedsføring er kjent som oppmerksomhetskrevende markedsføring. Det er altså markedsføring som ikke nødvendigvis er laget for å dekke et behov eller løse et problem for kunden. Outbound markedsføring benyttes på tradisjonelle kanaler som TV og radio. Outbound markedsføring er en mer selger- fokusert tilnærming til markedsføring der du som selger oppsøker kunder i motsetning til inbound markedsføring.

Inbound markedsføring har med tiden bare blitt en mer og mer populær måte å drive markedsføring på blant annet fordi det er lettere å måle resultater ved hjelp av for eksempel google analytics og A/B testing av forskjellige kampanjer – da kan du se svart på hvitt hva som funker og hva som må justeres. Du genererer også flere og mer kvalifiserte leads med inbound marketing. En MIT-rapport fra 2017 viser at bedrifter som satser på denne typen markedsføring i gjennomsnitt tredobler antallet leads i løpet av 12 måneder. Det blir også mindre effektivt i dagens samfunn å selge produkter via å oppsøke tilfeldige personer via telefon – også kalt «cold calling». Kundene har en tendens til å gjennomskue slik type markedsføring og føle seg lurt. En potensiell kunde har mye sterke kjøpskraft dersom de selv oppsøker nettsider.

De 4 steg

Figuren over viser man jobber med å tiltrekke, konvertere, selge og begeistre gjennom å spisse kommunikasjonen mot idealkunden du ønsker å nå gjennom hele kjøpsprosessen.

Steg 1 – tiltrekke

For å tiltrekke deg kunder må du først og fremst ha en klar visjon om hva din idealkunde er. Hvem ønsker du å hjelpe? Selv om kunden kanskje ikke vet de trenger hjelp. For å tiltrekke seg de riktige kundene kan du ta i bruk markedsføring på sosiale medier, her er det viktig å sette seg inn i hva slags sosiale medier din målgruppe er på. Du kan også benytte deg av innholdsproduksjon for å tiltrekke deg kunder. Innholdsproduksjon er en stor og viktig del av det å drive med. Innholdsproduksjon kan være alt fra nyttige blogginnlegg eller fagartikler – innsikt i tema som opptar din idealkunde er essensielt for å lykkes. En annen måte å tiltrekke seg kunder på er å være organisk synlig – det vil si at du har en god søkeoptimalisering på din bedrift. Når en kunde skal finne noe er det naturlig å gå til google først, da er det viktig å ligge høyt på listen over organiske søk.

Steg 2 – konvertere

Etter at du har tiltrukket deg kunder til din nettside blir det neste du må gjøre å konvertere disse til leads (leads er besøkende som har vist interesse i ditt produkt). Dersom en kunde ønsker å vite mer om produktet og er interessert er de villig til å gi ut sin kontaktinformasjon til fordel for eventuelle tilbud og mer om produktet. Dette er gull verdt for en markedsfører. Det er først da man kan begynne å «pleie» forholdet til kunden direkte, gjerne via e-post markedsføring. For å sikre deg kundens kontaktinformasjon er det viktig at det er lett å finne frem til skjema for innhenting av kontaktinformasjon, dette kan du tilrettelegge ved å for eksempel ha en «call to action» knapp lett tilgjengelig

Steg 3 – selge

Hvilke markedstiltak genererte flest leads til din nettside? Her gjelder det å «varme opp» leads slik at de er salgsklare i det du tilbyr dem å kjøpe produktet. Da kan du dermed fokusere din tid og energi på dem som allerede er interessert i produktene eller tjenestene du leverer. En samkjøring av salg og markedsføring blir ofte kaldt «smarketing» og er en metode som egner seg godt når du driver med inbound markedsføring.

Steg 4 – begeistre

Det å skape gode opplevelser for dine kunder er en viktig del av inbound strategien. Kundene har ofte høye forventinger og derfor er det ekstra viktig å gjøre det lille ekstra, også etter et salg. Dette fører til tillit mellom deg og kunden, mersalg og videre anbefalinger. Og er det en markedsføring metode som overgår alt annet er det kunder som anbefaler ditt produkt til sine venner og familie – også kalt Word of Mouth.

Inbound markedsføring er altså en helhetlig digital markedsføringsstrategi, som bruker innhold, automasjon, personalisering og måling for å nå potensielle kunder på nett. Inbound teknologien er i konstant utvikling, og det er det som gjør denne type markedsføring så relevant.

Hva er Growth Hacking?

Har du noen gang tenkt på hvordan bedrifter som Netflix, Airbnb, Instagram og Facebook har vokst så fort? Hvordan kom de seg til der de er nå? Disse mediene blir brukt av flere tusen mennesker over hele verden. I dette blogginnlegget skal jeg ta for meg konseptet bak Growth Hacking eller som det heter på norsk vekstmarkedsføring som i hovedsak er fokusert på strategier som gir bedrifter vekst.

Growth Hacking er et relativt nytt felt innenfor markedsføring, der fokus på vekst står i sentrum. Her gjelder det å tenke utenfor den tradisjonelle markedsføringsboksen og bruke nye metoder. Dette gjør du ved å fokusere på mulighetene i hele kundereisen, og ikke bare på å drive kunden inn til produktet eller tjenesten. Ved hjelp av Growth Hacking kan du finne nye måter å vokse eller hindre kundefrafall, for ingen bedrifter ønsker å falle nedover.

Med Growth Hacking står kreativitet i første rekke, det handler om å måle og teste for å skape oppmerksomhet rundt produktet eller tjenesten du skal selge. Målet med dette er å få budskapet spredt viralt gjennom sosiale medier. Fordi det allerede finnes gode algoritmer på for eksempel Facebook kan man lett teste og tilpasse produktet slik at vi når akkurat den målgruppen vi ønsker å nå. Det er ikke selve markedsføring som skal føre til at bedriften vokser, men det produktet eller den tjenesten bedriften selger.

Teste – Tilpass – Gjenta
Er produktet ditt noe kunden vil ha? Først når du har et produkt markedet vil ha, kan du gå videre. Hvis du er i tvil kan du teste det ut, test – tilpass – gjenta. Når du har funnet et produkt eller en tjeneste markedet vil ha må du finne målgruppen, det er viktig å snevre inn målgruppen så budskapet kommer frem til de som ønsker produktet, her igjen skal du teste – tilpasse – gjenta. Growth Hacking satser på viral spredning, og det kommer ikke av seg selv. Innholdet må være må være så godt at det er verdt å dele det, samtidig som det må være enkelt for kunder å dele produktet/tjenesten.

Mange vil tenke at det er bedre å fokusere på å lage ferdig det perfektet produktet for så og begynne med markedsføring og lansering. Dette stemmer nødvendigvis ikke. Ved å teste og forbedre et produkt underveis lønner seg da potensielle kjøpere kan komme med tilbakemeldinger om hva som funker og ikke – det er jo tross alt kundene som bestemmer hva som er det beste produktet.

Growth Hacking er fremtidens markedsføring og jeg tror vi vil se det mer og mer i det norske markedet fremover.

Se gjerne videoen under der Niel Patel forklarer på en enkel måte hva Growth Hacking er

Kilder:
https://grunderbloggen.e24.no/2015/01/28/legg-ned-markedsavdelingen-na-er-det-growth-hacking-som-gjelder/index.html

http://www.kiaer.no/growth-hacking-fremtidens-markedsforing/

Hvordan kan du sikre deg drømmejobben?

Denne uken startet nest siste modul i faget digital markedsføring. I denne modulen står E-varehandel i fokus. Karl Philip Lund med over 15 års erfaring innen digital markedsføring er vår foreleser i E-varehandel og jeg ser frem til å få innsikt i Karl Philip sine erfaringer innenfor dette tema.

Siden situasjonen er som den er nå med Covid 19 som gir hele landet strenge restriksjoner har Høyskolen Kristiania gått gjennom store forandringer. Derfor har undervisningen måttet foregå gjennom digitale plattformer som blant annet Zoom. Vår første Zoom undervisning denne uken var på tirsdag der blant annet Julie Melby Foss, tidligere student i faget digital markedsføring, hadde en gjesteforelesning om personlig merkevarebygging. I dette innlegget skal jeg forklare dere hvordan personlig merkevarebygging skaper et stort konkurransefortrinn i arbeidsmarkedet.

Vær aktiv på LinkedIn!
LinkedIn er forretningslivets Facebook. Det er her du har mulighet til å nå ut til bedrifter, få profesjonelle kontakter og forbindelser og bygge ditt nettverk.
Men hva kjennetegner egentlig en god LinkedIn profil? Hva får en LinkedIn profil til å skille seg ut? Markedsføringspodden som også var vår gjesteforeleser denne uken ga oss flere gode tips til hvordan du kan få din profil til å skille seg ut:

1. Coverbilde – ved å legge til coverbilde på din LinkedIn profil kan du «brande» hvem du er eller hva du jobber med. Da vil potensielle arbeidsgivere lettere se hvem du er og hva du gjør!

2. Profilbilde – her er det viktig å gi et profesjonelt førsteinntrykk av hvem du er. Et tydelig bilde av deg selv uten andre personer.

3. Headline – i tillegg til å skrive hvor du jobber bør du også skrive om det unike ved den jobben du gjør. Dette gjør at du lettere skiller deg ut. Husk! Headline er det LinkedIn bruker som søkemotor når bedrifter eller personer søker etter andre personer med en type kompetanse som de trenger.

4. Kontaktinformasjon – hold kontaktinformasjonen oppdatert til enhver tid slik at du er tilgjengelig!

5. Oppsummering – dette er et viktig felt å fylle ut da du vil komme høyere opp i søkemotoren til LinkedIn ved å ha denne informasjonen! Fortell kort om deg selv og hva du gjør / erfaringer. Her har du mulighet til å skryte litt av deg selv og hva du har fått til!

6. Arbeidserfaring – Som student er det vanskelig å oppfylle arbeidsgivernes krav da de ofte ønsker mye arbeidserfaring. MEN skriv det du har gjort, har du vært med i et skoleprosjekt? En organisasjon? Frivillig arbeid? Gjort noe som har vært med på å utvikle deg som person? Skriv det ned, all erfaring er gull verdt!

7. Utdanning – hold utdanningen din oppdatert på LinkedIn slik at potensielle arbeidsgivere vet hvor langt du har kommet i ditt studieløp. Hvilke fag og skole du går / har gått er også med på å vise hva slags kunnskap du har.

8. Interesser – Fyll ut dine interesser for å vise hvem nettopp du er! Dette kan hjelpe deg i komme i kontakt med andre med samme interesser som deg.

9. Ferdigheter – legg til topp 3 ferdigheter du er best på! Du kan legge til flere enn 3 stk men husk at det bare er de 3 øverste som vil synes på din profil, så velg de mest relevante for deg som skal synes

10. Anbefalinger – tidligere arbeidsgivere eller studievenner kan gi deg anbefalinger, dette er gull verdt! Husk også å gi anbefalinger tilbake.

Ønsker du å høre mer om hvordan du kan få en topp LinkedIn profil? Trykk her for å høre tips og triks fra gutta i markedsføringspodden!

Nå når du har LinkedIn profilen din på plass, hvordan kan jeg komme i kontakt med en potensiell arbeidsgiver tenker du kanskje?
Av 500 millioner brukere deler bare ca 3 millioner brukere innhold ukentlig, dette utgjør kun 6% av LinkedIn sine brukere, noe som tilsier at de resterende 94% (!!) ikke deler innhold. 45% av de som leser artikler på LinkedIn har lederstillinger – det er altså gode muligheter til å bli lagt merke til!

Men hva skal du publisere? Det er som sagt viktig å holde seg relevant innenfor det fagfeltet du ønsker å jobbe i. Del gjerne egne blogginnlegg der du skriver om relevante temaer. Du kan også dele relevante artikler, videoer, interessant fagnytt og andres poster.

Knytt kontakt og start dialog med interresante personer.
Lag deg en oversikt over de på LinkedIn som du ønsker å kontakte – her kan du for eksempel bruke et enkelt excel ark for å få god oversikt og struktur på nettverksbyggingen.
Send melding – det kan virke skummelt å sende en melding, men dette vil kun ha positiv effekt da du viser at du er interessert! Send en melding der du presenterer deg selv og kunnskapen din.