POST modellen – en strategi for sosiale medier

Overalt i dag kan vi se influencere dominere på forskjellige sosiale plattformer med ulike salgs annonser ukentlig, de klarer å nå ut til flere tusenvis av potensielle kunder med sitt innhold. Men hvordan skal bedrifter med annet innhold og andre målgrupper klare dette? Det finnes mange strategier en kan ta i bruk dersom man ønsker å bli god på publisering av innhold i sosiale medier, men la meg tipse dere om POST-modellen!

I dette innlegget skal jeg fortelle om POST-modellen som kan hjelpe din bedrift til å synliggjøre seg og nå ut til målgruppen sin.

POST står for; People, Objectives, Strategy og Technology. Denne modellen består altså av fire ulike steg som er grunnleggende for enhver bedrift som vil planlegge innholdstrategi på sosiale medier.

People – Mennesker

Dette handler først og fremst om hvem du skal nå ved bruk av de ulike sosiale mediene, altså selskapets målgruppe. Vit hvem du snakker til. Og snakk med dem og ikke til dem, selv om det er noe vanskeligere. Det er forskjell på sosial og asosial kommunikasjon. Noen tror at all kommunikasjon er sosial, hvilket det ikke er. 
Din bedrift må altså kommunisere med målgruppen der målgruppen befinner seg. Derfor er det viktig å vite hvilke sosiale medier deres publikum bruker, før de kan fortsette. Dette steget kan man si er en analyse der man fokuserer på hvilke plattformer målgruppen er mest aktive på.

Objectives – Mål

Hva er det du tenker å oppnå? De fleste bedrifter i dag har klare mål for hva de vil oppnå, her bestemmer bedriften seg for hva de ønsker å oppnå med sin kommunikasjon. Målene må kartlegges og de må være målbare og gjennomførbare. Et godt verktøy du kan ta i bruk for å forsikre deg om at målene bedriften har satt seg er målbare og gode er S.M.A.R.T metoden.

Strategy – Strategisk rammeverk

Hvordan vil du at forholdet med kundene dine skal endre seg? For å bygge en sterk relasjon med kunden er det viktig å produsere godt innhold. Et eksempel på en strategi kan være å skape en Word of Mouth effekt ut av innholdet du har produsert. For å gjøre dette må innholdet være godt og annerledes. Unngå å publiser samme innhold på flere kanaler, og optimaliser innhold til individuelle kanaler. Video passer bedre i noen kanaler, enn andre kanaler for eksempel.   

Technology – kanalvalg

Når du har funnet svar på stadiene over kan du endelig bestemme deg for hvilken mediekanal som passer for din målgruppe. Det er ingen gevinst for selskapet å velge en plattform der målgruppen din ikke er, og det er dessverre ekstremt mange bedrifter som starter i feil ende, og velger plattform først. Om det er en plattform der du allerede har samlet en stor målgruppe vil det være en fordel å fortsette å bruke denne, men hver for all del ikke redd for å ta i bruk nye kanaler. Bare husk å gå strategisk til verks. 

H&M og FNs bærekraftsmål

I den andre modulen av av digital markedsføring står bærekraft i fokus. Vi har derfor fått i oppgave av vår foreleser Cecilie Staude å utvikle en faglig kommunikasjonsplan for en valgfri bedrift.

Jeg har sammen med min medstudent Leane valgt ut bedriften Hennes & Mauritz som er en organisasjon vi ønsker å se nærmere på, ikke bare på hva de har fått til og hvilke av FNs bærekraftsmål de prøver å etterfølge per dags dato, men også se på hva H&M kan forbedre, nye kommunikasjonstiltak og kampanjer som kan bedre H&M sitt rykte som en mer bærekraftig bedrift.

FNs bærekraftsmål blir definert i følge FN.no som verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

H&M har lenge blitt sett på som en av «verstingene» innenfor klesproduksjon og rykte til H&M ble ikke akkurat bedre da influenceren Anniken Englund Jørgensen i samarbeid med Aftensposten lagde dokumentarserien «Sweatshop» der de besøker en av H&M’s mange fabrikker og blir utsatt for skarp kritikk på blant annet FN’s bærekraftsmål nummer 3 – God helse og nummer 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Men hva gjør H&M for stoppe klimaendringene? Og hvilke bærekraftsmål er aktuelle for en slik bedrift? tross mye kritikk har H&M gjort noe for å senke klimaendringene, de har blant annet tatt for seg ulike bærekraftige tiltak som for eksempel undermerket Conscious Collection og tiltaket Garment collecting.

Det er mange av FN’s bærekraftsmål som H&M kan sette fokus på, men vi har valgt oss ut to bærekraftsmål vi har valgt å legge vekt på bærekraftsmålene 12 og 13 som er rettet mot en mer bærekraftig produksjon som kan bidra til klimaendringene. Vi mener dette temaet er høyst aktuelt å se nærmere på da klesbransjen i dag er den bransjen som slipper ut mest CO2 og det kan være spennende og interessant å se nærmere på hva slags tiltak som kan tas i bruk for å forbedre dette.